معما

(بوی عطر زن)

متن ترانه:

 

آن چیست که هر کس، به یادش زده پیمونه، آن کیست که هر کس، ز دستش شده دیوونه؟

آن چیست که نامش، چو افسانه به لب هاست

اون چیه؟ اون چی چیه؟ اون کیه؟ اون یه زن خوبه

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

 

عطر زلف زن، هر جا پیچیده، ساغر بشکفته، گل خندیده

گل نیلوفر من، ببین با من چه ها کرد! دستش توی دست من بود، به بیگونه نگاه کرد

ز دست شما زن ها، دلم گشته دیوونه، چو من عاشق مجنون، هزار پیر و جوونه

 

آن چیست که هر کس، به یادش زده پیمونه، آن کیست که هر کس، ز دستش شده دیوونه؟

آن کیست که نامش، چو افسانه به لب هاست

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

 

عطر زلف زن، هر جا پیچیده، ساغر بشکفته، گل خندیده

گل نیلوفر من، ببین با من چه ها کرد! دستش توی دست من بود، به بیگونه نگاه کرد

ز دست شما زن ها، دلم گشته دیوونه، چو من عاشق مجنون، هزار پیر و جوونه

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

……..

 

نشانه ها:

ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: فرامرز پارسی / پارسی پور

ترانه ساز: فرامرز پارسی / پارسی پور

پخش از: موسسه پخش صفحه ایران

 

اجرای دوم:

متن ترانه:

 

لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

 

آن چیست که هر کس، به یادش زده پیمونه، آن کیست که هر کس، ز دستش شده دیوونه؟

آن چیست که نامش، چو افسانه به لب هاست

اون چیه؟ اون چی چیه؟ اون کیه؟ اون یه زن خوبه

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

 

عطر زلف زن، هر جا پیچیده، ساغر بشکفته، گل خندیده

گل نیلوفر من، ببین با من چه ها کرد! دستش توی دست من بود، به بیگونه نگاه کرد

ز دست شما زن ها، دلم گشته دیوونه، چو من عاشق مجنون، هزار پیر و جوونه

 لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

 

آن چیست که هر کس، به یادش زده پیمونه، آن کیست که هر کس، ز دستش شده دیوونه؟

آن کیست که نامش، چو افسانه به لب هاست

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

 

لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

لای لای، لای، لای لای    لای لای، لای، لای لای

 

آن چیست که هر کس، به یادش زده پیمونه، آن کیست که هر کس، ز دستش شده دیوونه؟

آن کیست که نامش، چو افسانه به لب هاست

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

 

عطر زلف زن، هر جا پیچیده، ساغر بشکفته، گل خندیده

گل نیلوفر من، ببین با من چه ها کرد! دستش توی دست من بود، به بیگونه نگاه کرد

ز دست شما زن ها، دلم گشته دیوونه، چو من عاشق مجنون، هزار پیر و جوونه

کسی که زن نداره، چراغ شب نداره، تمام عمر یه لبخند، به روی لب نداره

……..

 

نشانه ها:

ترانه سرا: پرویز وکیلی

ترانه خوان: فرامرز پارسی / پارسی پور / فراز

ترانه ساز: فرامرز پارسی / پارسی پور / فراز

تنظیم کننده آهنگ: منوچهر چشم آذر

آلبوم: فرامرز پارسی / فراز

زمان اجرا: 1368 هجری خورشیدی / 1989 میلادی

پخش از: کلتکس ریکوردز