ملّا مصطفی

متن ترانه:

 

وقت نمازه، ملّا مصطفی، وقت نیازه، ملّا مصطفی

دستی بالا کن، به هنگام دعا! ما را دعا کن، به درگاه خدا!

 

دعای تو، شنیدم مستجابه، دعا بر حال من، بینم ثوابه

مگر رسم خدا باشه، وگر نه، من این دنیا که می بینم، خرابه

من این دنیا که می بینم، خرابه

وقت نمازه، ملّا مصطفی، وقت نیازه، ملّا مصطفی

دستی بالا کن، به هنگام دعا! ما را دعا کن، به درگاه خدا!

 

ملا مصطفی، مردم امروز، از هفت دلشون، جدایی داره

هر آدم بینوا، توی عالم، یک عالمه بینوایی داره

یک عالمه بینوایی داره

وقت نمازه، ملّا مصطفی، وقت نیازه، ملّا مصطفی

دستی بالا کن، به هنگام دعا! ما را دعا کن، به درگاه خدا!

 

از تو چه پنهون، دلم پُر خون شده، دنیا به چشمم، یه زندون شده

امروز توی دنیا، دل بی غم کمه، هر کس می بینی، دلش غرق غمه

هر کس می بینی، دلش غرق غمه

وقت نمازه، ملّا مصطفی، وقت نیازه، ملّا مصطفی

وقت نمازه، ملّا مصطفی، وقت نیازه، ملّا مصطفی

………

 

نشانه ها:

 

ترانه خوان: عهدیه بدیعی

آهنگساز: مصطفی جاویدان

پخش از: رویال رکورد