می روم

 :متن ترانه

 

از کوی تو با چشم تر رفتم دگر، رفتم دگر

 

تا شود مهرت افزون، رفتم از کوی تو، رفتم ای آن که باشد، چشم من سوی تو

تا پریشان نمانی، قدر عشقم ندانی، می روم از کویت، می روم

گر چه از تو زمانی، دیده ام مهربانی، از تو دیگر جدا می شوم

 

می روم چون شکستی، عهد آشنایی، عهد دیگر ببند، گر به سویم آیی

بس جفا از تو دیدم، طعنه ها بس شنیدم، دلم شد پریشان چو مویت

تا کنی بر من ای جان، مهر خود را نمایان، می روم خسته دل از کویت

 

:نشانه ها

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوان: منوچهر سخایی

پخش از: مترو

:زمینه نوشته پیوسته دیگر