می گن عشق

متن ترانه:

 

می گن عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه، کجا، دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده

عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه، کجا، دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده

می گن عشق، همین حال خوبیه که بین ما هست همیشه

می گن عشق، به نظر می رسه یه دوستی ساده است همیشه

می گن عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه، کجا، دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده

عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه، کجا، دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد،  حتی با پاهای پیاده

 

می گن عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه

 

می گن عشق، یعنی دیوونه بشی هر دفعه عشقت بخنده

می گن عشق، یعنی آدم نمی دونه داره به چی دل می بنده

می گن عشق همینه، همین حرفهای ساده که آدم نمی دونه، کجا دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده

عشق همینه، همین حرفهای ساده، که آدم نمی دونه، کجا، دل به کی داده؟

همون قدر که تو می خواهیش، همون قدر بخوادت، باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ا. مین

ترانه خوان: مروارید

ترانه ساز: ا. مین

تنظیم کننده موسیقی: سعید انصار

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: رادیو جوان