ناز کشی

متن ترانه:

 

ناز، ناز، ناز از تو، ناز کشی از من، باز، باز، بازم تو، توی فکر رفتن

تق، تق، تتق تق صدای کفشهات، باز، باز، توی قلبم شیشه شکستند

قد و بالات رو قربون، خوشگل و ریزه، عشوه داره ریز ریز ازت می ریزه

تو که ماه منی، از من رو برنگردون!

تو که دل می بری آسون، دلم رو نکن خون!

ناز، ناز، ناز از تو، ناز کشی از من، باز، باز، بازم تو، توی فکر رفتن

تق، تق، تتق تق صدای کفشهات، باز، باز، توی قلبم شیشه شکستند

 

ناز دیگه بسه، کیش به تو مسته، دل به تو بسته، این قلب خسته

ناز دیگه بسه، دل پر ِ حرصه، جون می ده واسه، رفتن توی حسه

 

قد و بالات رو قربون، خوشگل و ریزه، عشوه داره ریز ریز ازت می ریزه

تو که ماه منی، از من رو برنگردون!

تو که دل می بری، آسون دلم رو نکن خون!

ناز، ناز، ناز از تو، ناز کشی از من، باز، باز، بازم تو، توی فکر رفتن

تق، تق، تتق تق صدای کفشهات، باز، باز، توی قلبم شیشه شکستند

نشانه ها:

 

ترانه سرایان: گروه موزیک افشار

ترانه خوانان: گروه موزیک افشار

ترانه سازان: گروه موزیک افشار

تنظیم کننده موسیقی: آرمین نصرتی

زمان اجرا: 1394 هجری شمسی / 2015 میلادی