4-1-1396 = 2017-3-24

نخستین دست ساختگی با احساس

:بنا به گزارش دویچه وله

پژوهشگران انستیتوی تحقیقات دانشگاهی ETH در شهر لوزان سوئیس دست

مصنوعی ساخته‌اند که انگشتانش با دست زدن به اجسام، پیام‌هایی به مغز می فرستد

و حسی شبیه حس لامسه را در فرد پدید می‌آورند.