نشد

متن ترانه:

 

باید نفس بکشم، توی هوای خودم، باید که سر بذارم، روی شونه های خودم

باید که گریه کنم، واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم، خودم برای خودم

نشد نشد که بیام، بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم، نفس کشیدن تو

روزهای تار منه، شبهای روشن تو، چقدر غریبه شدی، منم منم، من تو

هنوز رؤیای تو دنبال منه، هنوز زخمهای تو روی بال منه

هنوز از خواب خوشت می پرم هر شب

ببین، تقدیر بد بی خبر رو! ببین، طوفانی چشمهای تر رو!

ببین، تو دوری و تنهاترم هر شب!

باید نفس بکشم، توی هوای خودم، باید که سر بذارم، روی شونه های خودم

باید که گریه کنم، واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم، خودم برای خودم

 

هه هه … هه هه … هه هه … هه هه

انگار کسی فکر پریشونی من نیست، کسی توی شب بارونی من نیست

دیگه وقت پشیمونی من نیست

انگار توی قلبم، غم دلخواه تو مونده، هنوز قلب من، همراه تو مونده

هنوز پشت سرم آه تو مونده، انگار

 

ببین، تقدیر بد بی خبر رو! ببین، طوفانی چشمهای تر رو!

ببین، تو دوری و تنهاترم هر شب!

باید نفس بکشم، توی هوای خودم، باید که سر بذارم، روی شونه های خودم

باید که گریه کنم، واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم، خودم برای خودم

نشد نشد که بیام، بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم، نفس کشیدن تو

روزهای تار منه، شبهای روشن تو، چقدر غریبه شدی، منم منم، من تو

 

نشانه ها:

ترانه سرا: حسین غیاثی

ترانه خوانان: امین بانی – فرناز ملکی

ترانه ساز: امیر توسلی

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی