نم سنج

(رطوبت سنج)

Hygrometer

نم سنج چیست؟

نم سنج ابزاری است که با آن مقدار بخار آب / نمناکی هوا اندازه گیری می شود.

 

گونه های نم سنج چیست؟

نم سنج دارای دو گونه است:

1 – نم سنج دوگانه

2 – نم سنج مویی

زمینه نوشته پیوسته پسین: