نوبت توست

(ای خدا)

:متن ترانه

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت، ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

!درد رو دادی، درمون بده، به زندگی باز جون بده

!غصه نمی ده مهلتم، باز یک لب خندون بده

!خدا، خدا، خدا

 

!ای کاروان زندگی، آهسته تر، آهسته تر

افتاده ای درد آشنا، وامانده داری پشت سر

!خدا، خدا، خدا

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت، ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

ای بخت خفته تا به کِی در حال خوابی، بیداری ات تا کِی ببینم آخر؟

!از آتش عشقش، دگر چیزی نمانده، راضی نشو، آن هم شود خاکستر

 

!درد رو دادی، درمون بده، به زندگیم باز جون بده

!غصه نمی ده مهلتم، باز یک لب خندون بده

!خدا، خدا، خدا

 

!ای کاروان زندگی، آهسته تر، آهسته تر

افتاده ای درد آشنا، وامانده داری پشت سر

!خدا، خدا، خدا

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

……….

 

:نشانه ها

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: هوشمند عقیلی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: کاسپین

 

:اجرای دوّم

 :متن ترانه

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت، ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

!درد رو دادی، درمون بده، به زندگی باز جون بده

!غصه نمی ده مهلتم، باز یک لب خندون بده

!خدا، خدا، خدا

 

!ای کاروان زندگی، آهسته تر، آهسته تر

افتاده ای درد آشنا، وامانده داری پشت سر

!خدا، خدا، خدا

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت، ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

ای بخت خفته تا به کِی در حال خوابی، بیداری ات را کِی ببینم آخر؟

!از آتش عشقش، دگر چیزی نمانده، راضی نشو، آن هم شود خاکستر

 

!درد رو دادی، درمون بده، به زندگی باز جون بده

!غصه نمی ده مهلتم، باز یک لب خندون بده

!خدا، خدا، خدا

 

!ای کاروان زندگی، آهسته تر، آهسته تر

افتاده ای درد آشنا، وامانده داری پشت سر

!خدا، خدا، خدا

 

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

…یاآآآ…. یاآآآآ…. آآآ

!ای خدا، جان ما، هستی ما، در یَد قدرت توست

!از خودت ناامیدم نکن، حالا دیگه نوبت توست

……….

:نشانه ها

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: هوشمند عقیلی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده آهنگ: بیژن پورگل

آلبوم: جمال جانان

زمان اجرا: 1368 هجری خورشیدی / 1990 میلادی