نوروز آمد

متن ترانه:

 

نوروز آمد، پیروز آمد

بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل

 

نوروز آمد، پیروز آمد

بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل

 

در این نوروز کیان، دلت خرّم به جهان، لبت پُرخنده باشد

در این نوروز کیان، دلت خرّم به جهان، لبت پُرخنده باشد

گل خوشبختی بچین، الهی سال نوین، به تو فرخنده باشد!

گل خوشبختی بچین، الهی سال نوین، به تو فرخنده باشد!

 

 نوروز آمد، پیروز آمد

بهاران پیدا شد، ز غوغای بلبل، ز هر سو می آید، صدای پای گل

نوروز آمد، پیروز آمد

نشانه ها:

 

ترانه خوان: هایده / معصومه دده بالا

ترانه ساز: انوشیروان روحانی

زمان اجرا: 1356 هجری خورشیدی / 1977 میلادی

پخش از: تلویزیون ملی ایران

 

دانستنی:

این ترانه در برنامه ی دنیای خوب ما تلویزیون ملی ایران و در نوروز 1356 هجری خورشیدی اجرا

گردیده است.