نوروز امروز

متن ترانه – اجرای نخست:

 

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

 

سبزه و، سیر و سمنو، کنار آینه شمعدونه، چه حس خوبیه برام، وقتی خوشی پیشمونه

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزین! این طوری خیلی بهتره

این طوری خیلی بهتره

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

سبزه و، سیر و سمنو، کنار آینه شمعدونه، چه حس خوبیه برام، وقتی خوشی پیشمونه

وقتی خوشی پیشمونه

طفلک عمو نوروز ما، طفلک حاجی فیروز ما، حیف که داره می ره ز دست، سنت های دیروز ما

حیف، حیف که داره می ره ز دست، سنت های دیروز ما

 

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم، این طوری خیلی بهتره

 

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم! این طوری خیلی بهتره

این طوری خیلی بهتره

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

ارباب خودم، گلی به جمالت، از کجا بگم، وصف کمالت؟

حاجی فیروزم، بله، سالی یه روزم، بله

حاجی فیروزم، بله، سالی یه روزم، بله

بشکن بشکنه، بشکن! من نمیشکنم، بشکن!

من نمیشکنم، بشکن!

 

یادش بخیر، اون قدیمها، نقل و نبات آقا جون، عید رو برات قشنگ می کرد، توی دست مهربون اون

بیاین، همه با هم باشیم! عشق و، محبت و صفا، این همونه که می دونیم، باید بکاریم توی دلها

باید بکاریم توی دلها

 

برام بازم دعا بخون! مادر مهربون من، وقتی دعات پیش منه، همه روزها، عیده واسم

برام بازم دعا بخون! مادر مهربان من، وقتی دعات پشت منه، همه روزها، عیده واسم

طفلک عمو نوروز ما، طفلک حاجی فیروز ما،حیف که داره می ره ز دست، سنت های دیروز ما

حیف، حیف که داره می ره ز دست، سنت های دیروز ما

باز پیچیده توی خونه، بوی گل و عنبر ناب، شکوفه ها قشنگ شدند، با بوی تو،عطر گلها

با بوی تو، عطر گلها

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

 

همه ی روزتان پیروز

نشانه ها:

 

ترانه سرا: سیاوش خواهانی

ترانه خوانان: مرتضی احمدی – گروه بچه های ایران (سیاوش خواهانی – سیامک خواهانی –

محمد رضا هدایتی – بردیا صابری – شهره سلطانی – علی مولایی)

گویندگان: نسرین مقانلو – شهره سلطانی – سیامک خواهانی

ترانه ساز: (آهنگ قدیمی)

تنظیم کننده موسیقی: امیر اسفندیاری

زمان اجرا: 1393 هجری خورشیدی / 2014 میلادی

متن ترانه – اجرای دوم:

 

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

 

باز پیچیده، توی خونه، بوی گل و عنبر ناب، شکوفه ها، قشنگ شدن، با عطر تو، بوی گلها

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم! این طوری خیلی بهتره

این طوری خیلی بهتره

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

سبزه و، سیر و سمنو، کنار آینه شمعدونه، چه حسی خوبیه برام، وقتی خوشی پیشمونه

وقتی خوشی پیشمونه

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم! این طوری خیلی بهتره

 

غصه ها رو کنار بذار! دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم! این طوری خیلی بهتره

این طوری خیلی بهتره

ارباب خودم، گلی به جمالت، از کجا بگم وصف کمالت؟

حاجی فیروزم، بله، سالی یه روزم، بله

حاجی فیروزم، بله، سالی یه روزم، بله

بشکن بشکنه، بشکن! من نمیشکنم، بشکن!

من نمیشکنم، بشکن!

 

یادش بخیر، اون قدیمها، نقل و نبات آقا جون، عید رو قشنگ می کرد، توی دست مهربون اون

بیاین، همه با هم باشیم! عشق و، محبت و صفا، این همونه که می دونیم، باید بکاریم توی دلها

باید بکاریم توی دلها

 

برام بازم دعا بخون! مادر مهربون من، وقتی دعات پیش منه، همه روزا، عیده واسم

برام بازم دعا بخون! مادر مهربون من، وقتی دعات پیش منه، همه روزا، عیده واسم

طفلک عمو نوروز ما، طفلک حاجی فیروز ما، حیف، که می ره ز دست، سنت های دیروز ما

حیف، حیف که می ره ز دست، سنت های دیروز ما

باز پیچیده توی خونه، بوی گل و عنبر ناب، شکوفه ها قشنگ شدن، با عطر تو بوی گلاب

نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد

یاالله پاشین، جشن بگیرین! بازم عمو نوروز اومد

 

همه ی روزتان پیروز

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: سیاوش خواهانی

ترانه خوانان: مرتضی احمدی – گروه بچه های ایران (سیاوش خواهانی – سیامک خواهانی – محمد رضا هدایتی – بردیا صابری – شهره سلطانی – علی مولایی)

گویندگان: نسرین مقانلو – سیامک خواهانی

ترانه ساز: (آهنگ قدیمی)

تنظیم کننده موسیقی: امیر اسفندیاری

زمان اجرا: 1393 هجری خورشیدی / 2014 میلادی