نگهداری گیاهان

Caring for Plants

چرا باید از گیاهان نگهداری کرد؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده برای به دست آوردن کارمایه (انرژی) و ادامه زندگی از

گیاهان، جانورانی که گیاهخوار هستند، جانورانی که خود گوشتخوار هستند اما گوشت جانوران گیاهخوار

را می خورند، برای خوردن استفاده می کنند. یعنی ادامه زندگی همه موجودات زنده بستگی به وجود و

ادامه زندگی گیاهان دارد. پس:

باید از گیاهان نگهداری شود تا همه موجودات زنده بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

 

چطور باید از گیاهان نگهداری شود؟

دانسته شده که همه گیاهان نیاز به آب کافی، دمای مناسب، خاک مناسب (در خشکی) بوده و نیز گیاهان

سبز علاوه بر اینها به نور مناسب خورشید هم نیاز دارند.  پس:

برای نگهداری از گیاهان باید به آب، دما، خاک و نور آنها توجه داشت تا از اندازه مناسب و لازم

برخوردار باشند.

اما باید توجه داشت که گیاهان هم مانند جانوران دچار بیماری و یا آفت می شوند که گاهی سبب پژمردگی

و از بین رفتن آنها می گردد. از این رو:

برای پیشگیری از دچار گیاهان به بیماری ها و یا آفت ها، باید در زمان مناسب سمپاشی گردند.

به این ترتیب گیاهان می توانند سالم بوده و به زندگی خود ادامه دهند.

 

چطور در زمان مسافرت می توان از گیاهان نگهداری کرد؟

می توان با انجام کارهای زیر گیاهان (آپارتمانی) را برای مدت 2 تا 3 هفته شاداب نگهداشت:

1 –  پیش از مسافرت تمام گل ها و غنچه ها را به آرامی از گیاه جدا شوند تا نیاز گیاه به آب کمتر شود.

2 – گیاهان بطور کامل آبیاری شوند.

 

3 – گلدان گیاهان را پس از آبیاری، درون یک جعبه گود گذاشته و در جایی دور از تابش آفتاب  قرار

داده شوند.

4 – دور و بر گیاهان را با روزنامه خیس مچاله شده و یا پیت ماس (مدت زیادی آب را درون خود نگه

می دارد) آغشته به آب پر شود. 

در این حالت خاک گلدان آب خود را دیرتر از دست می دهد.

5 – می توان سر هر (گلدان) گیاه را هم با یک کیسه پلاستیکی شفاف پوشاند، بطوری که کیسه  با

برگ های گیاه در تماس نباشد. سپس قسمت پایین کیسه پلاستیکی با یک کِش به دور (گلدان) گیاه بسته

شود.