هفته

Week

هفته چیست؟

هر هفت روز/  شبانه روز را یک هفته می نامند.

چگونه هفته ترتیب داده شده است؟

 

تا پیش از شکل گیری هفته، تنها تقسیم بندیی را که بشر می شناخت، ماه ها بودند و برای

روزهای ماه نیز  اسمی در نظر گرفته نشده بود. ولی از روزی که زندگی شهرنشینی را

آغاز کرد، دید که باید روز مخصوصی را برای داد و ستد تعیین کند. گاهی روز داد و ستد

را هر ده روز یکبار قرار می دادند، گاهی هر هفت روز یکبار، و زمانی هم هر پنج روز

یکبار.

بابلیان هفته را برگزیدند و در روز هفتم همه دست از کار کشیده، فقط دور هم جمع

می شدند تا داد و ستد کنند  و مراسم مذهبی بجای آورند.

یهودیان نیز از این شیوه پیروی کردند، ولی روز هفتم را ویژه اعمال مذهبی کردند.

پس بدین ترتیب بود که هفته پدید آمده است.

چگونه نامگذاری روزهای هفته صورت گرفته است؟

مدت ها بر تاریخ بشر می گذشت و هنوز نامی برای روزهای هفته وجود نداشت. دلیل این

امر بسیار ساده  است، چه هنوز در آن زمان هفته ای پدید نیامده بود. اما پس از

شکل گیری هفته، یهودیان نامگذاری روزهای  هفته را آغاز کردند و به هر روز نامی

ویژه دادند. اما باید نیز دانست که آنان فقط روز هفتم را سَبت (به معنای روز استراحت)

می نامیدند. اما برای روزهای دیگر هفته، عددی را می گفتند که بیانگر فاصله اش تا

سَبت بود، یعنی به این ترتیب: روز اول (یکشنبه)، روز دوم (دوشنبه)، روز سوم

(سه شنبه) و …

هنگامی که مصریان نیز هفته را پذیرفتند، در نامگذاری از ماه، خورشید و سیّاره ها

کمک گرفتند. یعنی نام پنج سیّاره را همراه با نام خورشید و ماه بر روزهای هفته نهادند.

 

رومیان نیز همین شیوه نامگذاری را از مصریان گرفتند: روز خورشید، روز ماه، روز

مریخ / مارس، روز  عطارد / مرکوری، روز ژوپیتر، روز ونوس، روز کیوان / زحل /

سَتورن.

انگلیسی ها نام روزهای هفته را از انگلوساکسون ها گرفتند که آنان نیز هر روزی را به

نام یکی از خدایان خود – که همان خدایان رومیان بود – می خواندند.

اکنون نام روزهای هفته در نزد ملت های مختلف را که در پایین آمده، با هم مقایسه کرده

و مشاهده شود که چگونه این نام ها از یکدیگر گرفته شده است:

پارسی: شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه

یهودی: سبت، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم

عربی: السبت، الاحد، الاثنین، الثلثآء، الاربعآء، الخمیس، الجمعة

مصریان و رومیان: روز کیوان / ستورن، روز خورشید، روز ماه، روز مریخ / مارس،

روز عطارد / مارس

انگلوساکسون ها:

Saeternsdaeg, Sunnandaeg, Monandaeg, Tiwesdaeg, Wodnesdaeg,

Thursdaeg, Frigedaeg

انگلیسی ها:

Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,

Friday

فرانسوی ها:

Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

آلمانی ها:

Samstag / Sonnabend, Sonntag, Montag, Dienstag,  Mittwoch,

Donnerstag, Freitag

اکنون مشاهده می شود که چگونه انگلیسی ها از انگلوساکسون ها و آنها نیز از رومیان

در این نامگذاری پیروی کرده اند. ولی البته برای پنج شنبه بجای ژوپیتر رومیان، نام

خدای خود تُر را که  خدای رعد بوده، گذاشته اند و برای جمعه بجای ونوس رومیان،

نام همسر خدای اُدین خود که فریگ بوده،  انتخاب کرده اند.

در ضمن، این را هم باید دانست که روز را به فاصله زمانی ای می گویند که بین طلوع و

غروب خورشید قرار گرفته است. اما رومیان از نصف شب تا ظهر را یک روز

می پنداشتند که اکنون بیشتر ملت ها نیز همین  شیوه را به کار می برند.

برگرفته از:

1 – کتاب: به من بگو چرا؟ – جلد 2 – نخستین پدیده ها

نوشته: آرکدی لئوکوم 

برگردان: سید خلیل خلیلیان

2 – سایت: ویکیپدیا

زمینه نوشته پیوسته: