هفت ستاره

متن ترانه:

 

خواب دیدم، توی آسمون، پیدا شدی، رنگ مهتاب، توی خواب ما شدی

بیهوا مثل شهاب، توی آسمون، برق چشمهات زده و، رسوا شدی

 

هفت ستاره قرض دادم، به آسمون، تا برام از تو بیارن، یه نشون

ناامیدم از زمین و بعد از این، بستم امیّد دلم، به آسمون

 

یه ستاره، واسه بختم، که پی ِعشق تو رفتم 

یه ستاره، واسه ی دل، که تو بردی، شده مشکل

یه ستاره، واسه آشتی، دیگه برگرد، من رو کُشتی! 

یه ستاره، واسه خنده، نرخ شادی، مگه چنده؟

یه ستاره، پُر ِبوسه، که دلم، بی تو نپوسه، یه ستاره، پُر ِامیّد، واسه هر کس، که تو رو دید

یه ستاره، پُر ِرؤیا، که قشنگه، با تو دنیا، یه ستاره، پُر ِرؤیا، چه قشنگه، با تو دنیا!

 

من همه دار و ندارم، پیش تو، ارزونیه، توی کدوم، مرام و مذهب، عشق به این گرونیه؟

هفت ستاره ی دلم، توی آسمون، گروی یه عشق آسمونیه

ماه خبر آورده از اون بالاها، هفت شبانه روزه که، مهمونیه

آسمون هم شده عاشق تو، به خیالش، به همین آسونیه

 

یه ستاره، واسه بختم، که پی ِعشق تو رفتم 

یه ستاره، واسه دل، که تو بردی، شده مشکل

یه ستاره، واسه آشتی، دیگه برگرد! من رو کُشتی 

یه ستاره، واسه خنده، نرخ شادی، مگه چنده؟

یه ستاره، پُر ِبوسه، که دلم بی تو نپوسه، یه ستاره، پُر ِامیّد، واسه هر کس، که تو رو دید

یه ستاره، پُر ِرؤیا، که قشنگه، با تو دنیا، یه ستاره، پُر ِرؤیا، چه قشنگه، با تو دنیا!

 

نکن از خواب، من رو بیدار، تا به وقت ِخوش دیدار! 

توی کوچه باغهای شمرون، زیر سایه ی سپیدار

نکن از خواب، من رو بیدار، تا به وقت ِخوش دیدار! 

توی کوچه باغهای شمرون، زیر سایه ی سپیدار

نشانه ها:

 

ترانه خوان: زیبا شیرازی

آلبوم: هفت ستاره

زمان اجرا: 1379 هجری خورشیدی