هماهنگه

متن ترانه:

 

دلت با من، هماهنگه، نگاه تو، توی چشمهامه

تنت با من می رقصه، همون حسی که می خوامه

توی این دنیا واسه شب ها، جز آغوشت پناهی نیست

با این حالی که من دارم، جزاین جا دیگه جایی نیست

همین جا با تو می مونم، همین جا که هوا خوبه

نفس توی سینه می گیره، دلم واسه تو می کوبه

من یه دیوونم، وقتشه که عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم!

عمرم رو گشتم تا که تو پیدا شی، هیچی نمی فهمم، فقط می خوام باشی

من یه دیوونم، وقتشه که عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم!

عمرم رو گشتم تا که تو پیدا شی، هیچی نمی فهمم، فقط می خوام باشی

فقط می خوام باشی

 

دلت با من، هماهنگه، نگاه تو، توی چشمهامه

تنت با من می رقصه، همون حسی که می خوامه

توی این دنیا واسه شب ها، جز آغوشت پناهی نیست

با این حالی که من دارم، جزاین جا دیگه جایی نیست

همین جا با تو می مونم، همین جا که هوا خوبه

نفس توی سینه می گیره، دلم واسه تو می کوبه

من یه دیوونم، وقتشه که عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم!

عمرم رو گشتم تا که تو پیدا شی، هیچی نمی فهمم، فقط می خوام باشی

من یه دیوونم، وقتشه که عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم!

عمرم رو گشتم تا که تو پیدا شی، هیچی نمی فهمم، فقط می خوام باشی

 من یه دیوونم، وقتشه که عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم!

عمرم رو گشتم تا که تو پیدا شی، هیچی نمی فهمم، فقط می خوام باشی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: سامی بیگی

ترانه خوان: سامی بیگی

ترانه ساز: سامی بیگی

تنظیم کننده موسیقی: اندی جی.

زمان اجرا: 1392 هجری خورشیدی / 2013 میلادی

پخش از: رادیو جوان

اجرا در برنامه نوروزی بی. بی. سی. فارسی – 1393 هجری

خورشیدی / 2014 میلادی