همجوشی اتمی

(همجوشی هسته ای)

Atomic Fusion

(Nuclear Fusion)

همجوشی هسته ای اتم چیست؟

همانطور که از شکافتن اتم، کارمایه تولید می شود، از همجوشی هسته ای اتم ها با

یکدیگر  نیز، کارمایه ایجاد می شود.

در فرآیند همجوشی هسته‌ای، هسته‌های سبک مانند هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با

یکدیگر همجوشی داده شده و هسته‌های سنگین‌تر و مقداری انرژی تولید می‌شود.

دانشمندان، اکنون در فکر آن هستند که کارافزارهایی بسازند که بتوانند همجوشی هسته ی

اتم ها را همانند خورشید انجام دهند.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: