هواسنج خشک

(هواسنج فلزی)

Aneroid Barometer

ساختار هواسنج خشک / فلزی چگونه است؟

هواسنج خشک / فلزی از یک جعبه یا قوطی خالی از هوا درست می شود که جنس آن از

ورقه نازک فلزی می باشد و درون آن فنری نهاده شده که به عقربه ای در روی قوطی

که درجه بندی شده، متصل است.

از این رو، نام آن به زبان لاتین به معنای غیرمایع / خشک می باشد که با جیوه – در

شرایط عادی به حالت مایع است – کار نمی کند.

در این گونه هواسنج که به دقت هواسنج جیوه ای نیست، هر گونه دگرگونی فشار هوا

بر بدنه ی آن تأثیر می گذارد. بطوری که:

اگر فشار هوا زیاد بشود، بدنه قوطی تو می رود. زیرا داخل آن خلأ می باشد و فشار هوا

که دارای نیرویی است، بدنه آن را به تو می برد. در این هنگام فنری که در داخل آن

است، عقربه را به حرکت درآورده و روی  صفحه درجه بندی شده هواسنج، اندازه

فشار هوا را که زیاد شده را نشان می دهد. یا برعکس اگر فشار هوا کم بشود، بدنه ی

قوطی بیرون می آید. زیرا بر اثر کم شدن فشار هوا، نیروی  وارد بر قوطی  هواسنج

کم می شود . قوطی به بیرون می آید و باز فنری که در داخل آن  است، عقربه را  به

حرکت درآورده و  روی صفحه درجه بندی شده هواسنج، اندازه فشار هوا را که کم شده

را نشان می دهد.

 

گاهی هواسنج خشک دارای دو عقربه سیاه و قرمز است.

عقربه سیاه نمایانگر اندازه فشار هوا در زمان اندازه گیری می باشد و

عقربه قرمز نمایانگر اندازه فشار هوا در زمان پیش از این می باشد که می توان برای

مقایسه آن را با دست تنظیم کرد.   

 

چطور می توان یک هواسنج خشک ساده ساخت؟

 

چیزهای مورد نیاز ساختن:

 

1 – یک عدد بادکنک

2 – یک شیشه دهان گشاد

3 – یک مداد

4 – یک صفحه مقوایی

 

روش ساخت:

نخست تکه ای از بادکنک بریده و به دهانه شیشه محکم بسته شود.

سپس مداد با چسب روی درپوش شیشه چسبانده شود.

اکنون یک هواسنج خشک ساده آماده است. بطوری که اگر یک ورق مقوا در برابر مداد

آن نگه داشته و جای برخورد نوک مداد بر روی مقوا در طی مدت یک هفته نشانه گذاری

شود، با دگرگونی اندازه فشار هوا، جای نشانه ها نیز تغییر می کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: