هوای تازه

در باره نوشتار:

 

هوای تازه نام نوشتاری از سروده های احمد شاملو می باشد که در سال 1336 هجری

خورشیدی منتشر شد.

این نوشتار در بردارنده ی سروده هایی از او می باشد:

بهار خاموش – بازگشت – رانده – بیمار – شعر گمشده – رنج دیگر – دیدار واپسین –

شعر ناتمام – سفر – گل کو؟ – صبر تلخ – مه – از زخم قلب آبایی – بادها – غبار –

انتظار – تردید – احساس – خفاش شب – مرگ نازلی – نمی رقصانمت چون دردی

آبی رنگ – ساعت اعدام – شعری که زندگیست – طرح – در رزم زندگی – مرد مجسمه –

لعنت – دیوارها – کبود – مرغ باران – بودن – شبانه 1 – شبانه 2 – شبانه 3 –

شبانه 4 – شبانه 5 – شبانه 6 – شبانه 7 – راز – بارون – پریا – سرگذشت –

افق روشن – نگاه کن! – نگاه کن! / عشق عمومی  – به تو سلام می کنم – تو را دوست

دارم – دیگر تنها نیستم – سرچشمه – بهار دیگر – به تو بگویم – بدرود –

از عموهایت – حریق سرد – شعر ناتمام – پیوند – برای شما که عشقتان زندگیست –

سمفونی تاریک – آواز شبانه برای کوچه ها – با سماجت یک الماس – رکسانا – غزل

آخرین انزوا – غزل بزرگ – حرف آخر – چشمان تاریک – سرود مردی که تنها به راه

می رود – از مرز انزوا – تنها – پشت دیوار

زمینه نوشته پیوسته: