هوای عشق

اجرای اول:

متن ترانه:

تو باشی، من چه آرومم، تو باشی، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، خدا، لبخنده روی لب هاش

طبیعت محو ما می شه، پُر از تحسینه توی چشمهاش

تو که روی دست من خوابی، جهان، انگار که خوابیده

دو تا دستهام مثل پیله، به اطراف تو تابیده

جهان آرومه، وقتی که سر من روی زانوته

پناه اشک های من، نوازش های گیسوته

تو باشی، من چه آرومم، تو باشی، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، خدا، لبخند روی لب هاش

طبیعت محو ما می شه، پُر از تحسینه توی چشمهاش

 

من رو لای شب گیسوت بخوابون، نفس های تو لالایی به گوشم!

تو هستی، حال من زیباست، می خوام، تن عریانت رو هر شب بپوشم

بکش، انگشت هات رو روی تن من، که با پوست من مهربونی!

تنم کن از تنت، آغوش گرمی، تو گرمی، جای امنی و امونی!

 

تو باشی، من چه آرومم، تو باشی، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، خدا، لبخنده روی لب هاش

طبیعت محو ما می شه، پُر از تحسینه توی چشمهاش

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شاهکار بینش پژوه

ترانه خوان: شاهکار بینش پژوه

ترانه ساز: شاهکار بینش پژوه

تنظیم کننده موسیقی: شهرداد روحانی

زمان اجرا: 1393 هجری خورشیدی / 2014 میلادی

اجرای دوم:

متن ترانه:

 

کنارت، من چه آرومم! کنارت، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، به دیدار خدا می رم

نمی دونی، چه حالی ام؟ نمی دونی، کجا می رم؟

تو که روی دست من خوابی، یه دنیا خوابیده

دو تا دستهام مثل پیله، به اندام تو تابیده

جهان آرومه وقتی که سر من روی زانوته

پناه اشکهای من، نوازش های گیسوته

 

کنارت، من چه آرومم! کنارت، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، به دیدار خدا می رم

نمی دونی، چه حالی ام؟ نمی دونی، کجا می رم؟

 

بخوابونم، من رو با هُرم لب هات، می خوام از داغ آغوشت بسوزم

می خوام شب ها که تو خوابی، نخوابم، تن عریانت تا صبح رو ببوسم

نگاه تو چه بیرحمانه زیباست، تویی زیباترین کسی که دیدم

تو شعری، بهترین شعر جهانی، که هرگز توی زندگیم شنیدم

 

کنارت، من چه آرومم! کنارت، حال من خوبه

تو رو وقتی که می بوسم، هوای عشق مرطوبه

تو رو وقتی که می بوسم، به دیدار خدا می رم

نمی دونی، چه حالی ام؟ نمی دونی، کجا می رم؟

نشانه ها:

 

ترانه سرا: شاهکار بینش پژوه

ترانه خوان: شاهکار بینش پژوه

ترانه ساز: شاهکار بینش پژوه

تنظیم کننده موسیقی: شهرداد روحانی

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2016 میلادی