هیچکی تو نمی شه

متن ترانه:

 

اون که رنگ دستش، با بهار یه رنگه، سبزه زار چشمهاش، تابلویی قشنگه

اون که مثل بارون، پاک و سبزه سازه، یک شراب کهنه است، یک نسیم تازه

اون تویی که هر جا، با منی همیشه، واسه من توی دنیا، هیچکی تو نمی شه

 

پنجره ام رو رنگ چشات رنگ می زنم، می خوام، بهار بیاد دست بکشه روی تن گل ها

اون که با من مَحرمه، ساده مثل بچه ها، قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست

اون که مثل بارون، پاک و سبزه سازه، یک شراب کهنه است، یک نسیم تازه

اون تویی که هر جا، با منی همیشه، واسه من توی دنیا، هیچکی تو نمی شه

 

اون که رنگ دستش، با بهار یه رنگه، سبزه زار چشمهاش، تابلویی قشنگه

اون که مثل بارون، پاک و سبزه سازه، یک شراب کهنه است، یک نسیم تازه

اون تویی که هر جا، با منی همیشه، واسه من توی دنیا، هیچکی تو نمی شه

نشانه ها:

ترانه خوانان: گروه چشم آذر / ناصر چشم آذر و طوفان

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 10

زمینه نوشته پیوسته دیگر: