والله حقیقت داره

:متن ترانه

 

!چه خوبه آدم همیشه، یارش کنارش باشه

به هر جا چشم میندازه، دلدارش اون جا باشه

!چه خوبه از لب اون، یه بوسه بر بچینه، امید رفته اش را، دوباره اون ببینه

آره آره، والله خوبه، دیگه کجا غم می مونه؟

لطف و صفا مهمونه، بهر دل صاحبخونه

والله حقیقت داره، بالله حقیقت داره

 

اگه دیگه اون بمونه، قدر من رو بدونه

اگه دیگه اون بمونه، قدر من رو بدونه

 صدای خنده هامون به آسمون می رسه، غم خجالت می کشه، از این جا پَر می کشه

غم خجالت می کشه، از این جا پَر می کشه

 

!چه خوبه آدم همیشه، یارش کنارش باشه

به هر جا چشم میندازه، دلدارش اون جا باشه

!چه خوبه از لب اون، یه بوسه بر بچینه، امید رفته اش را، دوباره اون ببینه

آره آره، والله خوبه، دیگه کجا غم می مونه؟

لطف و صفا مهمونه، بهر دل صاحبخونه

والله حقیقت داره، بالله حقیقت داره

 

اگه دیگه اون بمونه، قدر من رو بدونه

اگه دیگه اون بمونه، قدر من رو بدونه

صدای خنده هامون، به آسمون می رسه، غم خجالت می کشه، از این جا پَر می کشه

غم خجالت می کشه، از این جا پَر می کشه

……….

 

:نشانه ها

  ترانه خوان: کیوان / ناصر ابراهیم نژاد

تنظیم کننده آهنگ: گروه مقصدی

پخش از: هارمونی و آپولون

:زمینه نوشته پیوسته دیگر