والله

متن ترانه:

سیاه چال چشم خمارت، عمیقه، والله

والله والله والله

دل بی تو حبسه، دل بی تو، زیر تیغه، والله

والله والله والله

شاخ صنوبری تو، دل می بری تو، از عالم سری تو، دل می بری تو

هر جوری باشی، از چشم من قشنگه، والله

والله والله والله

خاطرخواه باشی، دستت زیر سنگه، والله

والله والله والله

شاخ صنوبری تو، دل می بری تو، از عالم سری تو، دل می بری تو

کوچه خیابونهای شهر رو گز نکردی، خودت رو واسه دیگری عوض نکردی

چون مثل من عاشق و دلداده نبودی، هیچ موقع از دیدن هیچکی حظ نکردی

کوچه خیابونهای شهر رو گز نکردی، خودت رو واسه دیگری عوض نکردی

چون مثل من عاشق و دلداده نبودی، هیچ موقع از دیدن هیچکی حظ نکردی

 

رسوای مردم ای دل، دل ساده، والله

والله والله والله

مثال من و تو، مثل برگ و باده، والله

والله والله والله

آخه، شاخ صنوبری تو، دل می بری تو، از عالم سری تو، دل می بری تو

کوچه خیابونهای شهر رو گز نکردی، خودت رو واسه دیگری عوض نکردی

چون مثل من عاشق و دلداده نبودی، هیچ موقع از دیدن هیچکی حظ نکردی

کوچه خیابونهای شهر رو گز نکردی، خودت رو واسه دیگری عوض نکردی

چون مثل من عاشق و دلداده نبودی، هیچ موقع از دیدن هیچکی حظ نکردی

والله والله والله

نشانه ها:

 

ترانه خوان: ستین / فرناز ملکی

زمان اجرا: 1398 هجری خورشیدی / 2020 میلادی

پخش از: رادیو جوان