وقتی که بد می شم

متن ترانه:

 

وقتی که این جایی، وقتی که می خندی، وقتی که بد می شم، چشمهات رو می بندی

وقتی که دنیا رو، تنها با من می خوای، از هر طرف برم، بازم باهام می آی

جز عاشقت شدن، چه کاری می شه کرد؟ می خوامت، خواستنت توی دلم ریشه کرد

وقتی که دنیا رو، تنها با من می خوای، از هر طرف برم، بازم باهام می آی

به قدری بی هوا امروز، هوای حالم رو داری 

به جز عاشق شدن، راهی جلوی پام نمی ذاری

غرور توی نگاه تو، یه کوه امید بهم می ده 

کسی می فهمه چی می گم، که لبخند تو رو دیده

به قدری بی هوا امروز، هوای حالم رو دار 

به جز عاشق شدن، راهی جلوی پام نمی ذاری

غرور توی نگاه تو، یه کوه امید بهم می ده 

کسی می فهمه چی می گم، که لبخند تو رو دیده

 

جز عاشقت شدن، چه کاری می شه کرد؟ می خوامت، خواستنت توی دلم ریشه کرد

وقتی که دنیا رو، تنها با من می خوای، از هر طرف برم، بازم باهام می آی

 

به قدری بی هوا امروز، هوای حالم رو داری 

به جز عاشق شدن، راهی جلوی پام نمی ذاری

غرور توی نگاه تو، یه کوه امید بهم می د 

کسی می فهمه چی می گم، که لبخند تو رو دیده

به قدری بی هوا امروز، هوای حالم رو داری 

به جز عاشق شدن، راهی جلوی پام نمی ذاری

غرور توی نگاه تو، یه کوه امید بهم می ده 

کسی می فهمه چی می گم، که لبخند تو رو دیده

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: محسن شیرالی

ترانه خوان: شادمهر عقیلی

ترانه ساز: حسین قربانپور

تنظیم کننده آهنگ: میلاد هاشمی

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2019 میلادی