پاره پوشان

:متن ترانه

 

تو بر روز خوشم جامه درانی، همین که ناخوشم خنده کنانی

همیشه هم منی، هم دیگرانی، به شکل و صورت بازیگرانی

همیشه هم منی، هم دیگرانی، به شکل و صورت بازیگرانی

 

تو سخن ران، من خموش و من خموش، صد هزاران پاره پوشان، پاره پوش

صد هزاران پاره پوشان، پاره پوش

تو یک جمعیتی، از من جمع من، اجتماع غم فروشان، غم فروش

اجتماع غم فروشان، غم فروش

 

باید از عشق تو بیچاره شوم، تا گدای در این خانه شوم

با تمام کمی، اندازه شوم، گر به زیر قدمت دانه شوم

با تمام کمی، اندازه شوم، گر به زیر قدمت دانه شوم

 

اگه بی کس و غریبی به نیاز، زائری که دل به موندن تو بست

زائری که دل به موندن تو بست

اگه با تیشه ی دست تو شکست، تن زخمی شده از پا ننشست

تن زخمی شده از پا ننشست

 

تو سخن ران، من خموش و من خموش، صد هزاران پاره پوشان، پاره پوش

صد هزاران پاره پوشان، پاره پوش

……….

 

:نشانه ها

ترانه سرا: محمد صالح علاء

ترانه خوان: محمود وصفی

ترانه ساز: فریدون خشنود

آلبوم: 5 / تصنیف نامه

زمان اجرا: 1358 هجری خورشیدی

پخش از: ایران صدا