پدر عشق بسوزه

متن ترانه:

 

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

یه دونه، آدم دلسوز، چرا پیدا نمی شه؟ در هر خونه ای رو، من می زنم، وا نمی شه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

 

یکی بیرون نمی آد، از من بپرسه، چی می خوای؟

بهش بگم، امشب چرا، دردم مداوا نمی شه؟

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

 

می گن، آدم، خوبه سر به راه باشه، یار مهربون و، با وفا باشه

دل سنگ اون، همیشه هم باشه، نمی خواد یه کم، به فکر ما باشه

 

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

یه دونه، آدم دلسوز، چرا پیدا نمی شه؟ در هر خونه ای رو، من می زنم، وا نمی شه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

دلم آخر به چه روزه، پدر عشق بسوزه

……….

 نشانه ها:

 

ترانه خوان: فریدون فرخزاد

ترانه ساز: پرویز غیاثیان

پخش از: رویال