1396-04-14  =  05-07-2017

 

پرده برداری از مجسمه آزادی لُس آنجلس

بنا به گزارش بی بی سی:

همزمان با جشن‌های روز استقلال در آمریکا، گروهی از ایرانی‌های مقیم ایالات متحده یک مجسمه الهام‌

گرفته از منشور کورش به شهر لس‌آنجلس هدیه کردند. این مجسمه به پیروی از مجسمه‌ای که فرانسوی‌ها

یک و نیم قرن پیش به نیویورک هدیه دادند، “مجسمه آزادی” نام گرفته است.