پَرپَر

متن ترانه:

 

پرپر بشه دلم، پا پس نمی کشه دلم، از تو دست نمی کشه دلم، نذار خسته شه دلم!

نمی دونم، چرا نمی افتی تو از چشم دلم، نذار خسته شه دلم!

گیریم، به ظاهر هی قربون هم می ریم، خیال کنیم هر دو بی تقصیریم

کی رو داریم گول می زنیم، خودمون رو؟ وقتی کنار هم، احساس خوشبختی نداریم

خیالمون از هم تخت نیست 

پرپر بشه دلم، پا پس نمی کشه دلم، از تو دست نمی کشه دلم، نذار خسته شه دلم!

نمی دونم، چرا نمی افتی تو از چشم دلم، نذار خسته شه دلم!

 

من می خوامت، ولی نه توی در وایستی، با تو بودم فقط، چون خودت خواستی

ولی حالا که توی قلبت اون حس خاص نیست، دیگه بودنم، اضافه است، اضافه است

پرپر بشه دلم، پا پس نمی کشه دلم، از تو دست نمی کشه دلم، نذار خسته شه دلم!

نمی دونم، چرا نمی افتی تو از چشم دلم، نذار خسته شه دلم!

پرپر بشه دلم، پا پس نمی کشه دلم، از تو دست نمی کشه دلم، نذار خسته شه دلم!

نمی دونم، چرا نمی افتی تو از چشم دلم، نذار خسته شه دلم!

نشانه ها:

 

ترانه خوان: سارن

تنظیم کننده موسیقی: کامیاب بهاری

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: رادیو جوان