پریشون

متن ترانه:

 

حیرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

هر دل می بینی، یار داره، دلبر و دلدار داره 

مونس و غمخوار داره، جز دل نفرین شده ی من

جز دل نفرین شده ی من

ای دل گله ای ساز نکن، عاشقی آغاز نکن، خواهش پرواز نکن!

طاقت بیماری نداری، تاب گرفتاری نداری

حیرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

حیرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

هر دل می بینی، یار داره، دلبر و دلدار داره 

مونس و غمخوار داره، جز دل نفرین شده ی من

جز دل نفرین شده ی من

ای دل گله ای ساز نکن، عاشقی آغاز نکن، خواهش پرواز نکن!

طاقت بیماری نداری، تاب گرفتاری نداری

حیرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل!

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی، عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: شاهرخ / شاهرخ شاهید

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

تنظیم کننده موسیقی: محمد مقدم

زمان اجرا: 1369 هجری خورشیدی / 1990 میلادی

پخش از: کلتکس ریکوردز

زمینه نوشته پیوسته: