پسرم

متن ترانه:

 

خونه خالی، خونه سرده، خونه سرد و، سوت و کوره 

با امید آینه ی دل، واسه من سنگ صبوره

با امید آینه ی دل، واسه من سنگ صبوره

 

پسرم وقتی که تو دنیا بیای، چراغ خونه ام رو روشن می کنی

پسرم وقتی بیای با خنده هات، به دلم رنگ جوونی می زنی

پسر پسر، زندگیم رو پُر می کنه، پسر پسر، قند عسل می شی برام

عصای دستم می شی تا بزرگ شدی، من از خدا غیر تو چیزی نمی خوام

 

خونه خالی، خونه سرده، خونه سرد و، سوت و کوره

با امید آینه ی دل، واسه من سنگ صبوره

با امید آینه ی دل، واسه من سنگ صبوره

 

پسرم وقتی که تو دنیا بیای، چراغ خونه ام رو روشن می کنی

پسرم وقتی بیای با خنده هات، به دلم رنگ جوونی می زنی

پسر پسر، زندگیم رو پُر می کنه، پسر پسر، قند عسل می شی برام

عصای دستم می شی تا بزرگ شدی، من از خدا غیر تو چیزی نمی خوام

 

نشانه ها:

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: داریوش اقبالی

ترانه ساز: بابک بیات

پخش از: زنگوله