پشيمون برمی گردم

متن ترانه:

این جا و اون جا رو گشتم، پایین و بالا رو گشتم 

به هر جایی بگی، رفتم، تموم دنیا رو گشتم

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

 

به صف دیدم، قشنگها رو، همه رنگ و وارنگها رو 

دیدم تموم خوبهای توی شهر فرنگها رو

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم 

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

 

خیالم راحته که از تو بهتر، توی هیچ جای زمین پیدا نمی شه

نظرتنگها می گن از تو قشنگتر، بازم پیدا می شه، اما نمی شه

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

 

به صف دیدم، قشنگها رو، همه رنگ و وارنگها رو 

دیدم تموم خوبهای توی شهر فرنگها رو

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

 

خیالم راحته که از تو بهتر، توی هیچ جای زمین، پیدا نمی شه

نظرتنگها می گن از تو قشنگتر، بازم پیدا می شه، اما نمی شه

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

یکی مثل تو رو پیدا نکردم، حالا دارم پشیمون برمی گردم

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: ايرج  جنتی عطايی

ترانه خوان: منوچهر سخايی

ترانه ساز: بابک بيات

پخش از: ژولیت