پل

متن ترانه:

 

برای  خواب معصومانه ی عشق، کمک کن، بستری، از گل بسازيم!

برای کوچ شب، هنگام وحشت، کمک کن، با تن هم،  پل بسازيم!

کمک کن، سايه بونی از ترانه، برای خواب ابريشم بسازيم!

کمک کن، با کلام عاشقانه، برای زخم شب، مرهم بسازيم!

بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

کسی به فکر مریم های پَرپَر، کسی توی فکر کوچ کفترها نیست

به فکرعاشقهای در به در باش، که غیر از ما، کسی به فکر ما نیست!

 

تو رو می شناسم ای، شبگرد عاشق، تو با اسم شب من، آشنايی!

از اندوه تو و، چشم تو پيداست، که از ايل و تبار عاشقهايی

تو رو می شناسم ای، سر در گريبون، غريبگی نکن، با هق هق من!

تن شکسته ات رو، بسپار به دست، نوازش های دست عاشق من!

بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

کسی به فکر مریم های پَرپَر، کسی توی فکر کوچ کفترها نیست

به فکرعاشقهای در به در باش، که غیر از ما کسی، به فکر ما نیست!

 

به دنبال کدوم حرف و کلامی، سکوتت گفتن تمام حرف هاست؟

تو رو از تپش قلبت شناختم، تو قلبت، قلب عاشق های دنياست

تو، با تنپوشی از گلبرگ و بوسه، من رو به جشن نور و، آينه بردی

چرا از سايه های شب بترسم، تو خورشيد رو به دست من سپردی؟

بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

کسی به فکر مریم های پَرپَر، کسی توی فکر کوچ کفترها نیست

به فکر عاشقهای در به در باش، که غیر از ما کسی، به فکر ما نیست!

 

کمک کن، جاده های مه گرفته، من مسافر رو، از تو نگيرن!

کمک کن، تا کبوترهای خسته، روی يخ بستگی شاخه ، نميرن!

کمک کن، از مسافرهای عاشق، سراغ مهربونی رو بگيريم!

کمک کن، تا برای هم بمونيم، کمک کن، تا برای هم بميريم!

بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

کسی به فکر مريم های پَرپَر، کسی توی فکر کوچ کفترها  نيست

به فکر عاشقهای در به در باش، که غيراز ما کسی، به فکر ما نيست!

 

نشانه ها:

ترانه سرا: ايرج  جنتی عطايی

ترانه خوان: ابی / ابراهیم حامدی

ترانه ساز: واروژان

تنظیم کننده موسیقی: شهرام آذر

آلبوم: تاج ترانه

زمان اجرا: 1376 هجری خورشیدی / 1997 میلادی

پخش از: آونگ ریکوردز

 

اجرا در کنسرت:

زمینه نوشته پیوسته: