پل

متن ترانه:

  

برای  خواب معصومانه عشق، کمک کن، بستری، از گل بسازيم!

برای کوچ شب هنگام وحشت، کمک کن، با تن هم،  پل بسازيم!

کمک کن، سايه بونی از ترانه، برای خواب ابريشم بسازيم!

کمک کن، با کلام عاشقانه، برای زخم شب، مرهم بسازيم!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

 

تو رو می شناسم ای شبگرد عا شق، تو با اسم شب من آشنايی

از اندوه تو و چشم تو پيداست، که از ايل و تبار عاشقهايی

تو رو می شناسم ای سر در گريبون، غريبگی نکن، با هق هق من!

تن شکسته ات رو بسپار به دست، نوازش های دست عاشق من!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

 

به دنبال کدوم حرف و کلامی، سکوتت گفتن تمام حرف هاست

تو رو از تپش قلبت شناختم، تو قلبت، قلب عاشق های دنياست

تو، با تن پوشی از گلبرگ و بوسه، من رو به جشن نور و آينه بردی

چرا از سايه های شب بترسم، تو خورشيد رو به دست من سپردی؟

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

 

کمک کن، جاده های مه گرفته، من مسافر رو از تو نگيرن!

کمک کن، تا کبوترهای خسته، روی يخ بستگی شاخه نميرن!

کمک کن، از مسافرهای عاشق، سراغ مهربونی رو بگيريم!

کمک کن، تا برای هم بمونيم، کمک کن تا برای هم بميريم!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

بذار، قسمت کنيم تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه واسه از خود گذشتن!

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

ترانه ساز: واروژان / واروژ هاخباندیان

تنظیم کننده موسیقی: واروژان / واروژ هاخباندیان

زمان اجرا: 1355 هجری خورشیدی / 1976 میلادی

پخش از: استریو دیسکو / دیسکو 12 – ترانه رکوردز

 

دانستنی:

این ترانه برای فیلم ماه عسل فراهم و اجرا گردیده است.

اجرا در برنامه چشمک تلویزیون ملی ایران در 1355 هجری

خورشیدی

اجرا در برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران در 1356 هجری

خورشیدی

زمینه نوشته پیوسته: