پنجره ها بسته اند

متن ترانه:

 

پنجره ها بسته اند

پنجره ها بسته اند، عشق پدیدار نیست

عشق پدیدار نیست، عشق پدیدار نیست

دیده ی بیدار هست

دیده ی بیدار هست، دولت دیدار نیست

دولت دیدار نیست، دولت دیدار نیست

یار چو بسیار بود، دل سر یاری نداشت، دل سر یاری گرفت، لیک دگر یار نیست

لیک دگر یار نیست

روی پری وار بود، آینه اما نبود، آینه اکنون که هست، روی پری وار نیست

روی پری وار نیست

 

زلف سیه کار من، بس که گرفتار سوخت، توده ی خاکسترش، ماند و، خریدار نیست

زلف سیه کار من، بس که گرفتار سوخت، توده ی خاکسترش، ماند و، خریدار نیست

 

روی پری وار بود، آینه اما نبود، آینه اکنون که هست، روی پری وار نیست

 روی پری وار نیست

روی پری وار بود، آینه اما نبود

آینه اکنون که هست، روی پری وار نیست

 

یار چو بسیار بود، دل سر یاری نداشت

دل سر یاری گرفت، لیک دگر یار نیست

 

خیل وفا پیشگان، از بر من رفته اند

مانده هوادار من، آن که وفادار نیست

 

 

خیل وفا پیشگان، از بر من رفته اند، مانده هوادار من، آن که وفادار نیست

آن که وفادار نیست

بس کنم این گفته را، گفته ی آشفته را، خفته ای و خفته را، گوش به گفتار نیست

 گوش به گفتار نیست

پنجره ها بسته اند

پنجره ها بسته اند، عشق پدیدار نیست

عشق پدیدار نیست، عشق پدیدار نیست

دیده ی بیدار هست

دیده ی بیدار هست، دولت دیدار نیست

دولت دیدار نیست، دولت دیدار نیست

نشانه ها:

ترانه سرا: سیمین بهبهانی

شعر خوان: سیمین بهبهانی

ترانه خوان: ماندانا خضرایی

ترانه ساز: مسعود جاهد

تنظیم کننده موسیقی: بابک شهرکی

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی