پنجره باز می شود

 متن ترانه:

 

پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه ی گل میشکفد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

 

پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه ی گل میشکفد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

 

دف خروش می کند، شهر ز شوق می تپد، چشمه برون می زند، آب روان می شود

نی صدا می زند، شور به پا می کند، پیر جوان می شود، رقص سماء می کند

خورشید آسمان عشق، صبح طلوع می کند، بلبل نغمه خوان عشق، نغمه دوباره سر دهد

میکده باز می شود، تشنه به آب می رسد، ابر سیاه می رود، یار به یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

 

وقتی که ماه نمایان شود، دلهامون ستاره بارون می شود

وقتی تاریکی به پایان رسد، همه جا غرق تماشا می شود

دف خروش می کند، شهر ز شوق می تپد، چشمه برون می زند، آب روان می شود

نی صدا می زند، شور به پا می کند، پیر جوان می شود، رقص سماء می کند

خورشید آسمان عشق، صبح طلوع می کند، بلبل نغمه خوان عشق، نغمه دوباره سر دهد

میکده باز می شود، تشنه به آب می رسد، ابر سیاه می رود، یار به یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

باد بهار می وزد، مژده، که یار می رسد

نشانه ها:

 

ترانه سرایان: خیام – شهریار – جهانبخش پازوکی – شیدا

ترانه خوانان: امجدالملوک جاهدیان / شیدا – مسعود جاهد

ترانه سازان: جهانبخش پازوکی – مسعود جاهد

آلبوم: پنجره باز می شود

زمان اجرا: 1386 هجری خورشیدی