پور کورشم (1)

متن ترانه:

 

ای وطن، ترانه ی من، ای تو عاشقانه ی من!

ای وطن، غمم، غم تو، قلب من، پرچم تو

پور کورشم، نسل آرشم، شیر شرزه ام، نعره می کشم

عشق من تویی خون تو منم، سجده گاه من خاک میهنم

 

از شکوه البرز و بیستون، تا همه ستون های قصر پارس

از صدای آرامش خزر، تا کرانه های خلیج فارس

از تمام این عاشقانه ها، عشق تو به معنای ما شدن

هر نژاد و هر قوم و هر زبان، یک نشان و یک نام و یک وطن

 

ای وطن، ترانه ی من، ای تو عاشقانه ی من!

ای وطن، غمم، غم تو، قلب من، پرچم تو

پور کورشم، نسل آرشم، شیر شرزه ام، نعره می کشم

عشق من تویی خون تو منم، سجده گاه من خاک میهنم

 

یا… آآ… آآآ…

نشانه ها:

 

ترانه سرا: گروه موزیک افشار

ترانه خوانان: گروه موزیک افشار

ترانه سازان: گروه موزیک افشار

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی