پونه ها

متن ترانه:

 پونه ها، پونه ها، آی پونه های لب جوی

پونه ها، پونه ها، آی پونه های لب جوی

می دونین که انتظار، چه دردیه! تنهایی توی بهار، چه دردیه!

سفر چه کار سختیه! دوری از یار و دیار، چه دردیه! چه دردیه!

پونه ها، پونه ها، آی پونه های لب جوی

آی پونه های لب جوی

 

می دونین که چشم من، یه چشمه خونه، پونه ها

می دونین که سینه ام، دشت جنونه، پونه ها

می دونین که یار من، نامهربونه، پونه ها

پونه ها، پونه ها، آی پونه های لب جوی

آی پونه های لب جوی

 

می دونین که چشم من، یه چشمه خونه، پونه ها

می دونین که سینه ام، دشت جنونه، پونه ها

می دونین که یار من، نامهربونه، پونه ها

پونه ها، پونه ها، آی پونه های لب جوی

آی پونه های لب جوی

پونه ها، پونه ها، پونه ها

……….

نشانه ها:

ترانه سرا: لعبت والا

ترانه خوان: الهه / بهار غلامحسینی

ترانه ساز: محمد حیدری