پیشینه پیشرفت ویژگی آهنربایی

(تاریخ تکامل خاصیت مغناطیسی)

History of Magnetism

چطور ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی پیدا شد؟

می گویند در روزگار قدیم چوپانی می زیست به نام مگنس که گوسفندهای خود را در کوه ایدا – امروزه

به  نام پتسیلریتیس است و بلندترین قله جزیره کرت است – به چرا می بُرد. روزی ناگهان متوجه شد که

عصای آهنین و میخ های کفش او به سنگ بزرگ و سیاهی چسبیده است.

بله، کشف سنگ هایی که آهن را به خود می کشید، سرآغاز کشف آهنربا / مغناطیس بود. این گونه

سنگ های اسرارآمیز در نزدیکی محلی به نام مغنسیا / مگنزیا در آسیای صغیر نیز یافت می شدند.

یونانی ها هم در بیش از دو هزار سال پیش، این گونه سنگ ها را که دارای این نیروی شگرف بودند،

می شناختند. بیشتر این سنگ ها، از همان محل مغنسیا به دست می آمد  وشاید به این دلیل بوده است که

آهنربا را به عربی مغناطیس و به انگلیسی مگنت می نامند: یعنی منسوب به مغنسیا.

 

چطور ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی پیشرفت کرد؟

پس از پیدا کردن / کشف سنگ های آهنربا، همچنان که زمان به پیش می رفت، بشر به چیزهای بیشتری

در باره آهنربا پی برد. مانند اینکه مشاهده کرد وقتی قطعه آهنی را به سنگ های آهنربایی می مالند، آن

آهن نیز ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی  پیدا می کند.

 

قطب های آهنربا چگونه نمایان شدند؟

 

در زمان ملکه الیزابت، دانشمندان به نکته ای پی بردند. آنان دریافتند که

آهنربا نیز مانند سنگ راهنما، اگر بتواند آزادانه نوسان کند، همیشه به سمت شمال و جنوب می ایستد.

یعنی آهنربا دارای دو قطب است: قطب شمال و قطب جنوب.

از این رو، دو انتهای یک آهنربا را قطب شمال و قطب جنوب نامیدند.

  

ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی در کجاها پدید می آید؟

افزون بر سیاره زمین، بسیاری از ستارگان هم دارای ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی هستند.

هر از چند سالی، شماری لکه های تیره رنگ در روی خورشید پدیدار می شوند. اگر از پشت عینک

سیاهی به خورشید نگاه شود، می توان این لکه ها را مشاهده کرد. – اما باید به یاد داشت که هرگز

بدون عینک به خورشید نگاه نکرد، زیرا اشعه خورشید به چشم ، آسیب می رساند.

دانشمندان با آزمایش نوری که از اتم های نزدیک لکه های خورشید پخش می شود، دانسته اند که این

اتم ها تحت  تأثیر خاصیت آهنربایی قرار گرفته اند.

اگر اتم ها و مولکول ها نزدیک یک آهنربای قوی گذاشته شود، چه بسیار چیزها که می توان در باره

آنها فهمید.

امروزه، دانشمندان با استفاده از موشک ها و ماهواره ها، به بررسی آهنربای دیگر سیاره ها می پردازند.

حتی در بیرون از فضای زمین نیز، نیروهای آهنربایی وجود دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: