پیک بهار

:متن ترانه

 

آمد از ره، پیک بهاران، آمد بخشد، مژده به یاران

 

آمد از ره، پیک بهاران، آمد بخشد، مژده به یاران

بلبل خوش خبر، تا ز سفر آمد، گل روی تو هم، پیش نظر آمد

بلبل خوش خبر، تا ز سفر آمد، گل روی تو هم، پیش نظر آمد

 

دیشب وقت سَحر، مرغکی از گلستان، گفت آن شد گل نازی، نزد باغ و بستان

!خیز ای تازه گل، عهد کهن وفا کن، در باغ و چمن، بزم طرب به پا کن

!با من این همه عشوه، روا نباشد، کم کن عشوه را، یا دل من رها کن

!خیز ای تازه گل، عهد کهن وفا کن، در باغ و چمن، بزم طرب به پا کن

!با من این همه عشوه، روا نباشد، کم کن عشوه را، یا دل من رها کن

 

شبنم شُوید چهره ی گل را، پُر شد از گل، دامن صحرا

 

شبنم شُوید چهره ی گل را، پُر شد از گل، دامن صحرا

به تمنای دل، گردش صحرا کنم، گِله در پیش گل، از تو فریبا کنم

به تمنای دل، گردش صحرا کنم، گِله در پیش گل، از تو فریبا کنم

 

آن گلچهره که بر سبزه گره ببندد، بگشاید گره از دل، چو به من بخندد

!خیز ای تازه گل، عهد کهن وفا کن، در باغ و چمن، بزم طرب به پا کن

!با من این همه عشوه روا نباشد، کم کن عشوه را، یا دل من رها کن

!خیز ای تازه گل، عهد کهن وفا کن، در باغ و چمن، بزم طرب به پا کن

!با من این همه عشوه، روا نباشد، کم کن عشوه را، یا دل من رها کن

 

:نشانه ها

ترانه سرا: کریم فکور

ترانه خوانان: پوران / فرحدخت عباس طاقانی و ویگن دردریان

ترانه ساز: حسین صمدی

پخش از: مرکوری موزیکال

:زمینه نوشته پیوسته دیگر