چرا بر نمی گردی؟

 متن ترانه:

 

دو هفته رفته، شاید، که یارم برنگشته، ز من هر روز از این غم، مپرس، سالی گذشته!

تو ای دختر زیبا، چرا برنمی گردی، به سر وقت دل ما، چرا بر نمی گردی؟

عزیزم با تو قهرم، ندارم سر آشتی، چرا داغ جدایی، به قلب من گذاشتی؟

 

تو دیوار جدایی رو، میان ما کشیدی، به صحرای دلم، یه غنچه بود، آن هم تو چیدی

برای خاطر یار دگر، از من گذشتی، مگر بودی تو، عمر من، که رفتی برنگشتی

 

دو هفته رفته، شاید، که یارم برنگشته، ز من هر روز از این غم، مپرس، سالی گذشته!

تو ای دختر زیبا، چرا برنمی گردی؟ به سر وقت دل ما، چرا بر نمی گردی؟

عزیزم با تو قهرم، ندارم سر آشتی، چرا داغ جدایی، به قلب من گذاشتی

 

تو دیوار جدایی رو، میان ما کشیدی، به صحرای دلم، یه غنچه بود، آن هم تو چیدی

برای خاطر یار دگر، از من گذشتی، مگر بودی تو، عمر من، که رفتی برنگشتی

نشانه ها:

 

ترانه سرا: عبدالله الفت

ترانه خوان: افشین مقراضی / افشین شاد

ترانه ساز: قراملکی

پخش از: کارون