چرا نمی رقصی؟

متن ترانه:

 

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

تو که با عشوه گری، از همه دل می بری، مرا شیدا می کنی، چرا نمی رقصی؟

تو که با موی طلا ، بر و بالای بلا، فتنه بر پا می کنی، چرا نمی رقصی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

ای سبک رقص بلا، تو مکن ناز و بیا، تو در رقص طرب شعبده بازی!

ای گل عشق و صفا، مرو از محفل ما، تو که شادب تر از هر گل نازی!

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

 

چو برقصی، تو فریبا، ببری از دل من، تاب و توانم

چو خرامی، ز تمنا، فکنی برق هوس، بر دل و جانم

ز نگاهم، چو گریزی، تو پریزاده، مگر خواب و خیالی؟

چو شود گر، بخرامی، تو که شیرین تر از امید وصالی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

 

چو برقصی، تو فریبا، ببری از دل من، تاب و توانم

چو خرامی، ز تمنا، فکنی برق هوس، بر دل و جانم

ز نگاهم، چو گریزی، تو پریزاده، مگر خواب و خیالی؟

چه شود گر، بخرامی، تو که شیرین تر از امید وصالی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

……….

 

اجرای دوم:

 

متن ترانه:

 

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

تو که با عشوه گری، از همه دل می بری، من رو شیدا می کنی، چرا نمی رقصی؟

تو که با موی طلا ، قد و بالای بلا، فتنه بر پا می کنی، چرا نمی رقصی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

 

چو برقصی، تو فریبا، ببری از دل من، تاب و توانم

چو خرامی، ز تمنا، فکنی برق هوس، بر دل و جانم

ز نگاهم، چو گریزی، تو پریزاده، مگر خواب و خیالی؟

چه شود گر، بخرامی، تو که شیرین تر از امید وصالی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

 

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

ای سبک رقص بلا، تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص طرب شعبده بازی!

ای گل عشق و صفا، مرو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی!

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

 

چو برقصی، تو فریبا، ببری از دل من، تاب و توانم

چو خرامی، ز تمنا، فکنی برق هوس، بر دل و جانم

ز نگاهم، چو گریزی، تو پریزاده، مگر خواب و خیالی؟

چه شود گر، بخرامی، تو که شیرین تر از امید وصالی؟

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم

قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم

نشانه ها:

ترانه سرا: محمد علی شیرازی

ترانه خوان: ویگن دردریان

ترانه ساز: ویگن دردریان

پخش از: مونوگرام

اجرا در شبکه تلویزیونی طنین

زمینه نوشته پیوسته: