چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

متن ترانه:

 

ای خدا! به کی بگم؟ به کی بگم؟ که داره تنهایی آبم می کنه

حیفه من، زندونی غم بمونم، غم داره خونه خرابم می کنه

چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

 

کی می آد و، ِکی می آد؟ اون که چشاش، واسه من، شب رو چراغون بکنه

دست گرمش رو توی دستهام بذاره، خلوت دستهام رو ویرون بکنه

چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

 

دارم از تنهایی دیوونه می شم، چرا هیچکس به سراغم نمی آد؟

نمی خوام دیوونه ی تنها باشم، دیوونه همدم دیوونه می خواد

چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

 

دارم از تنهایی دیوونه می شم، چرا هیچکس به سراغم نمی آد؟

نمی خوام دیوونه ی تنها باشم، دیوونه همدم دیوونه می خواد

چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

چرا هیچکس نمی خواد حرفهام رو باور بکنه؟

بار این تنهایی رو سبکتر بکنه

……….

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی

ترانه خوان: فریدون فرخزاد

ترانه ساز: بابک بیات

پخش از: شباهنگ

 

اجرا در برنامه میخک نقره ای – تلویزیون ملی ایران 

1353 هجری خورشیدی