چشمهای تو

متن ترانه:

 

قربون چشای تو، که رنگ وارنگه، فدای موهات، که هر روزی یه رنگه

هر چی تو داری جونم، به خدا قشنگه، دست روی دلم نذار، که تنگه تنگه!

این همه عشوه رو، کی یادت داده؟ کی رخ ماه و دل، نشانت داده؟

می گن که خوشگلا، فقط و فقط، ناز دارن، قربون یار من، که شوخ و شنگه

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

 

عکسی که تو دادی، چرا باز پس گرفتی؟ با پا من رو روندی، با دست گرفتی

آخ، سر به سرم نذار، که رفته بر باد! دست روی دلم نذار، که تنگه تنگه

این همه عشوه رو، کی یادت داده؟ کی رخ ماه و دل، نشانت داده؟

می گن که خوشگلا، فقط و فقط ،ناز دارن، قربون یار من، که شوخ و شنگه

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

 

قربون چشای تو، که رنگ وارنگه، فدای موهات، که هر روزی یه رنگه

هر چی تو داری جونم، به خدا قشنگه، دست روی دلم نذار، که تنگه تنگه!

این همه عشوه رو، کی یادت داده؟ کی رخ ماه و دل، نشانت داده؟

می گن که خوشگلا، فقط و فقط، ناز دارن، قربون یار من، که شوخ و شنگه

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

 

عکسی که تو دادی، چرا باز پس گرفتی؟ با پا من رو روندی، با دست گرفتی

آخ، سر به سرم نذار، که رفته بر باد! دست روی دلم نذار، که تنگه تنگه!

این همه عشوه رو، کی یادت داده؟ کی رخ ماه و دل، نشانت داده؟

می گن که خوشگلا، فقط و فقط، ناز دارن، قربون یار من، که شوخ و شنگه

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

قربون چشای تو، قربون صفای تو، قربون چشای تو، قربون صفای تو

 

نشانه ها:

ترانه خوان: سرژیک آغازاریان

آلبوم: بهترین های سرژیک