چی از این بهتر؟

متن ترانه:

 

یه زندگی واست می سازم

این دیوونه واسه ی تو، دیدی

 

شکل همیم، هر ثانیه پیش خودم می شی بهتر از این

هر دقیقه مال منی، چی بهتر از این؟ که توی فال منی

شکل همیم، این رو دیگه همه می دونند که مال منی

بهترین اتفاق امسال منی، چقدر خوبه که تو همراه منی!

دلت رو دادی به دلم، چی از این بهتر؟ یه زندگی واست می سازم، از این بهتر

این دیوونه واسه ی تو، دیدی، همه رو ول کرد، می خوام فقط با یکی باشم، کی از تو بهتر؟

دلت رو دادی به دلم، چی از این بهتر؟ یه زندگی واست می سازم، از این بهتر

این دیوونه واسه ی تو، دیدی، همه رو ول کرد، می خوام فقط با یکی باشم، کی از تو بهتر؟

 

دیگه مال من شد، همه چی حل شد، خودت دیدی تا اومدی، چقدر حالم بهتر شد!

دیدی قسمت شد، دیدی، گفتم تو، آخرش مال منی، دیدی آخر شد

دلت رو دادی به دلم، چی از این بهتر؟ یه زندگی واست می سازم، از این بهتر

این دیوونه واسه ی تو، دیدی، همه رو ول کرد، می خوام فقط با یکی باشم، کی از تو بهتر؟

دلت رو دادی به دلم، چی از این بهتر؟ یه زندگی واست می سازم، از این بهتر

این دیوونه واسه ی تو، دیدی، همه رو ول کرد، می خوام فقط با یکی باشم، کی از تو بهتر؟

 

 یه زندگی واست می سازم

این دیوونه واسه ی تو، دیدی

می خوام فقط با یکی باشم، کی از تو بهتر؟

نشانه ها:

 

ترانه سرا: ساسی

ترانه خوان: احلام

ترانه ساز: ساسی

تنظیم کننده موسیقی: بوراک

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی