چی رو باور کنم؟

متن ترانه:

تو که دل من رو برده ای، به ناز و افسونگری، چرا بیقراری می کنی، بخاطر ديگری؟

عزيز دلم، خودت بگو! آخه، چی رو باور بکنم؟ تو مال منی يا مال او؟ آخه، چی رو باور بکنم؟

 

آه ، عهدی را که بستی، به فسونگری شکستی، دل من به خون نشاندی، به اميد او نشستی

آه، با من وعده کردی، که به ديدنم بيايی، تو نيامدی، شنيدم، که تو بی وفا کجايی

عزيز دلم، خودت بگو! آخه، چی رو باور بکنم؟ تو مال منی يا مال او؟ آخه، چی رو باور بکنم؟

 

تو که دل من رو برده ای، به ناز و افسونگری، چرا بیقراری می کنی، بخاطر ديگری؟

عزيز دلم، خودت بگو! آخه، چی رو باور بکنم؟ تو مال منی يا مال او؟ آخه، چی رو باور بکنم؟

 

آه ، عهدی را که بستی، به فسونگری شکستی، دل من به خون نشاندی، به اميد او نشستی

آه، با من وعده کردی، که به ديدنم بيايی، تو نيامدی، شنيدم، که تو بی وفا کجايی

عزيز دلم، خودت بگو! آخه، چی رو باور بکنم؟ تو مال منی يا مال او؟ آخه، چی رو باور بکنم؟

عزيز دلم، خودت بگو، آخه، چی رو باور بکنم؟ تو مال منی يا مال او! آخه، چی رو باور بکنم؟

 

نشانه ها:

ترانه سرا: محمد علی شیرازی

ترانه خوان: گوگوش / فائقه آتشین

ترانه ساز: سلیمان اکبری

زمان اجرا: 1349 هجری خورشیدی / 1970 میلادی

پخش از: آهنگ روز