کاربرد گدازش

(استفاده از ذوب)

Uses of Melting

کاربرد گدازش / ذوب چیست؟

در هزاران هزار کارگاه و کارخانه ی سراسر جهان از گرما برای دگرگونی ماده های جامد و سخت به حالت

مایع و آبگونه استفاده می کنند.

آلومینیوم، آهن، سرب، مس و بسیاری ماده های دیگر را گداخته و ذوب کرده و سپس قالب گیری می کنند تا

قطعه های ابزاری مانند دوچرخه، خودرو، قطار، هواپیما، وسیله های آشپزخانه و ابزار بسیار دیگری که

مورد استفاده انسان است، بسازند.

شیشه، لاستیک و دیگر ماده های پلاستیکی را نیز گرم می کنند و هنگامی که هنوز نرم است، به شکل های

گوناگون درمی آورند.

 

کار کردن با بعضی از ماده ها به دماهای بسیار زیاد نیازمند است. تا این ماده ها به دمای زیاد نرسند، تغییر

حالت نمی دهند. بالاترین دمایی که از تابش خورشید بر سطح زمین به دست می آید، تنها در حدود 60 درجه

سانتیگراد است. آتش روباز چوب، زغال سنگ و زغال چوب، دمایی در حدود 400 درجه سانتیگراد به وجود

می آورند و چنین دمایی برای ذوب کردن آهن و بعضی از فلزهای دیگر کافی نیست.

برای ذوب کردن این فلزها، به دماهای زیادتری نیاز است و امروزه می توان چنین دماهایی را به وجود آورد.

کوره های بزرگ که برای ذوب آهن و ساختن فولاد به کار می روند، دمایی در حدود 1700 درجه سانتیگراد

دارند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: