30-04-2017 = 1396 -02-10

کشته شدن سعید کریمیان

 

بنا به گزارش بی بی سی:

 –Gem سعید کریمیان – مدیر شبکه تلویزیونی 

در یک سوء قصد کشته شد.

همزمان رسانه‌های ترکیه با پخش تصاویری از یک خودرو که به نظر می‌رسد به گلوله بسته شده، گزارش

کرده‌اند این سوء‌قصد در محله ماسلک استانبول روی داده و در جریان آن دو نفر هدف گلوله‌های متعدد

مهاجمان قرار گرفته‌اند.