کشت قهوه

Coffee Cultivation

کشت قهوه چگونه است؟

پرورش نهال قهوه به وسیله کاشتن هسته میوه ای شبیه به گیلاس انجام می گیرد. این

میوه از بوته ای می روید که برگ های آن بسیار برّاق است. 

درخت قهوه تقریباً در تمام مناطق استوایی به عمل می آید. اگر زمین آن تقریباً در بلندی

قرار گرفته و زهکشی خوبی هم داشته باشد، بسیار مناسب تر است.

 

نمایی از یک کشتزار قهوه در برزیل

 از آنجا که چنین زمین و چنین هوایی در تپه های پست کشور برزیل بخوبی یافت

می شود، اکنون سه چهارم قهوه جهان در برزیل تولید می گردد. در برزیل کشتزارهای

وسیعی وجود دارد که برخی از آنها دارای میلیون ها درخت قهوه هستند.

قهوه در ونزوئلا، کلمبیا، گواتمالا و مکزیک نیز به اندازه ی فراوان به دست می آید.

در جاوه و قسمتی از جزایر هند غربی هم کشت قهوه رواج دارد.

بزرگترین بندر صادرکننده قهوه در جهان، بندر سانتُس واقع در برزیل است.

زمینه نوشته پیوسته پسین: