کوه شناسی

Montology

(Mountain Research / Orology)

کوه دارای چه شکلی است؟

کوه ها به شکل های گوناگون دیده می شوند:

بعضی کوه ها دارای قلّه های گرد و بطور نسبی صاف هستند.

بعضی دیگر دارای قله ها کنگره دار و ناهموار می باشند.

بعضی هم به شکل مخروط هستند: مانند کوه آتشفشان

چطور بلندی کوه ها اندازه گیری می شود؟

هنگامی که بلندی کوه ها در نوشتارها خوانده می شود، معمولاً از بلندی دقیق آنان بر حسب متر صحبت به

میان آمده است.

از بلندی دقیق کوه ها چگونه می توان آگاهی یافت، به ویژه در مورد کوه هایی که هرگز پای انسان به قله ی

آنها نرسیده است؟

این کار را به یاری یکی از دیرین ترین روش ها، یعنی نقشه برداری، انجام می دهند. نقشه برداری رشته ای

از راه و ساختمان است که با شکل و اندازه ی تمامی قسمت های سطح زمین سر و کار دارد.

نقشه برداری انواع گوناگون دارد، اما تمام آنها بر اساس روشی بنا شده که به مثلث بندی معروف است.

بطوری که دانسته شده،هنگامی که اندازه ی یک ضلع و دو زاویه و یا دوضلع و یک زاویه از یک مثلث

دانسته شود، می توان اندازه ی دیگر قسمت ها را نیز یافت.

اندازه گیری یک هکتار یا هزار هکتار زمین شبیه به یکدیگر است. امکان دارد، اندازه گیری را با یک زنجیر،

چوب یا سیم، خیلی با دقت آغاز شود.

 

حال، این نخستین ضلع مثلث است و معمولاً یک خط افقی بین دو نقطه می باشد. سپس سومین زاویه انتخاب

می شود و آن به عنوان نوک مثلث به حساب می آید.

سپس زاویه های ساخته شده را به یاری هر یک از انتهاهای نخستین خط هایی که اندازه گرفته شده بودند،

حساب می شوند. اکنون اطلاعات اولیه را برای اندازه گیری محیط مثلث – به روشی که در بالا بیان گردید

(یک ضلع و دو زاویه ی یک مثلث) – در دست می باشد.

ابزاری که برای اندازه گیری آن زاویه ها به کار برده می شود، تئودولیت می باشد. حال که پیرامون یک

مثلث به دست آمده، زمین را به مثلث های دیگری تقسیم می کنند تا جایی که پیرامون کامل قطعه زمین برآورد

شود.

تئودولیت به دو صورت افقی و عمودی کار می کند. در حالتی که به صورت عمودی کار می کند به آن

ترازیاب گفته می شود، زیرا به پایه ی آن یک تراز الکلی یا تراز آبی وصل شده که میزان شدن ابزار را

مشخص می کند. با بالا بردن خط دید دوربین به سمت هر نقطه ی مشخصی بر روی کوه، مرحله های

اندازه گیری زاویه ها می تواند انجام شود و درازای یک ضلع کوه حساب شود.

گونه های کوه ها چیست؟

بطوری که دانسته شده، همه کوه ها بر اثر دگرگونی های خشنی که میلیون ها سال پیش بر سطح زمین رخ

داده، به وجود آمده اند. اما زمین شناسان آنها را از نظر ساختاری به چهار گونه تقسیم می کنند:

1 – کوه های آتشفشان

2 – کوه های چین دار

3 – کوه های فرسایشی / فلاتی

4 – کوه های قطعه – گسلی

5 – کوه های گنبدی

اینها کوه هایی هستند که از یک گونه و مرحله شکل گرفته اند. بسیاری از رشته کوه ها، چند نوع و

چند نوع و مرحله های چهارگانه بالا را پیموده و به شکل کنونی خود رسیده اند. مانند رشته کوه راکیز که

مجموعه ای از انواع کوه های قطعه ای، چین دار، گنبدی و حتی آتشفشان است.       

       

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: