کوه های شمرون

متن ترانه:

 

سر کوه های شمرون

سر و کوه های شمرون، برف و بارون می باره، از قلب بیمار من، روز و شب خون می باره

روز و شب خون می باره

 

سر کوه های شمرون

سر کوه های شمرون، برف و بارون می باره، از قلب بیمار من، روز و شب خون می باره

روز و شب خون می باره

 

رفتی و عاشقتر شدم، سوختم، سوختم، سوختم، رفتی و عاشقتر شدم، سوختم و خاکستر شدم

مثل گل های بهار، نشکفته پَرپَر شدم، دیدی خاکستر شدم، به دستت پَرپَر شدم

 

تو می گفتی، دوستم داری، من رو تنهام نمی ذاری

تو که من رو، دوست نداشتی، روی قلب من پا گذاشتی

 

سر کوه های شمرون

سر کوه های شمرون، برف و بارون می باره، از قلب بیمار من، روز و شب خون می باره

روز و شب خون می باره

نشانه ها:

 

ترانه سرا: رشید مرادی

ترانه خوان: جزمین

ترانه ساز: رشید مرادی

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2018 میلادی

پخش از: رادیو جوان