کوه یخ

(توده ی یخ شناور)

Iceberg

کوه یخ / توده ی یخ شناور چیست؟

کوه های یخ یا توده های یخ شناور، توده یا تکه ای بزرگ از یخ هستند.

 

چگونه کوه یخ / توده ی شناور یخ پدید می آید؟

کوه یخ  تکه جدا شده ای از رودخانه های یخی / یخچال ها می باشند.

وقتی یخچالی – که خود شبیه به رودخانه ای از یخ است – از دره به سوی دریا سرازیر می شود، ناگهان

تکه ای از آن جدا شده و شناور در دریا  به راه می افتند.

برخی از یخچالها هرگز به دریا نمی رسند، بلکه در دره های گود و پرشیبی به نام آبدره جای می گیرند. آنگاه

کوه یخ از این آبدره – که چون خلیج تنگ و باریک است – به سوی اقیانوس رهسپار می شود.

 

اندازه کوه های یخ چقدر است؟

 

کوه های یخ از لحاظ اندازه بسیار متفاوت هستند.

1 – توده های کوچکی به پهنای 6 تا 9 متر را دریانوردان معمولاً گردونه می نامند. البته توده های یخی که

صدها متر بزرگی دارند، نیز بسیار می باشند. گاهی هم توده های غول پیکری به پهنای 800 متر یافت

می شوند.

 

2 – یخی که در یک توده یخ شناور وجود دارد، هشت نهم آب دریا سنگینی دارد. از این رو، فقط یک نهم آن

از سطح آب بالاتر قرار می گیرد و بقیه اش زیر آب مانده، به چشم نمی آید. بنابراین، توده یخی که 45 متر آن

بیرون آب است، پیکری به عمق 400 متر نیز در زیر آب دارد.

یخ های شناور به اندازه ای بزرگ هستند که اندازه بزرگی آنها تقریباً باورنکردنی است. وزن برخی از آنها به

200 میلیون تن می رسد.

 

چطور کوه های یخ در روی آب شناور هستند؟

 

چون بیشتر حجم یخ های شناور در زیر آب قرار دارد، از این رو، وزش باد در آنها تأثیر ندارد. در عوض،

جریان آب اقیانوس است که آنها را در روی آب، شناور می سازد.

 

زیان های کوه های یخ چیست؟

ممکن است کوه یخ چیز جالبی به نظر آید، اما آنها به هنگام ورود به دریاها، دارای ابعاد عظیمی هستند و

تنها یک سوم حجم این جزیره های یخی بر روی آب قرار دارد و از این رو، اگر در مسیر کشتی های

اقیانوس پیما قرار بگیرند، خطر بسیار بزرگی را متوجه آنها می سازند.

بیشتر توده های یخ های شناور در اثر فرسایش دریاها و به هنگام رسیدن و ورود به آب های گرم که در زیر

آب های دریا است، ذوب شده و از بین می روند. تعداد بسیار کمی از آنها حتی پس از برخورد با جریان

اقیانوسی گلف، در شرق نیوفانلند، همچنان باقی می مانند که خطری بزرگ برای کشتی ها هستند.

از این رو، پاسداران ساحل های امریکا، گروه گشتی خود را به جستجوی آنها می گمارند تا به کشتی ها

اطلاعات لازم را در این زمینه بدهند.

 

یکی از بزرگترین فاجعه های دریایی، هنگامی رخ داد که کشتی تایتانیک در شب چهاردهم اپریل 1912

میلادی، به توده ای از این یخ های شناور برخورد کرد و 1513 تن جان خود را از دست دادند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: